Stop wilgoci!

 Po co montować nawiewniki?

Wentylacja poprawia jakość powietrza w mieszkaniu, poprzez wentylację dostarczamy tlen, usuwamy dwutlenek węgla, spaliny oraz inne szkodliwe czy niepożądane substancje. Montując nawiewnik zapobiegamy kondensacji pary wodnej, a co za tym idzie niebezpieczeństwa zawilgocenia i zagrzybienia ścian. (więcej w dziale „wilgoć w mieszkaniu”)

Powietrze wewnątrz pomieszczeń ulega zużyciu w wyniku oddziaływania różnych czynników związanych z funkcją i wyposażeniem pomieszczeń. Za sprawą oddychania mieszkańców, gotowania, kąpieli itp. powietrze nasyca się parą wodną. Takie powietrze zawiera mniej tlenu, zawiera również szkodliwe i trujące związki. Powietrze takie może również zawierać izotopy promieniotwórcze np. radon – gaz przenikający z gruntu poprzez nieszczelności do wnętrza budynku, bądź też pochodzący z materiałów budowlanych. Powietrze zużyte traci walory powietrza świeżego, staje się szkodliwe zarówno dla mieszkańców, jak i jego wyposażenia. Nadmierna ilość wilgoci przyczynia się do rozwoju grzybów, które z kolei wytwarzają substancje szkodliwe dla zdrowia. Dlatego powietrze zużyte powinno być wymieniane na świeże dzięki stosowaniu wyżej opisanych nawiewników.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na montaż nawiewników w istniejących oknachOFERTA