Ocena ocieplenia budynku - Oferta: Charakterystyka energetyczna

Oferujemy Państwu możliwość wykonania oceny energetycznej domów mieszkalnych oraz mieszkań.

Korzyści związane z posiadania świadectwa

Sporządzając świadectwo charakterystyki energetycznej tak na prawdę otrzymujemy rzetelną informację o energochłonności budynku lub mieszkania, które zamierzamy kupić. Poznamy jego realne koszty eksploatacji. Nie  musimy opierać się tylko na zapewnieniach sprzedającego lub na własnej wiedzy.

Pozornie wydaje się, że budowa domu powyżej aktualnych norm budowlanych jest droższa. Lecz jeżeli zadbamy o wysoką klasę energetyczną naszego domu, to pomimo poniesionych kosztów, w kieszeni zostanie nam co miesiąc wymierna, zaoszczędzona kwota, która może sięgać nawet kilkuset złotych.

Unikanie strat i marnotrawienia energii przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Krajów Członkowskich Unii i zmniejszenie ich zależności od importowanej energii. Jest to istotne także w obliczu prognozowanego wyczerpywania się złóż konwencjonalnych źródeł energii takich jak ropa naftowa, gaz ziemny czy węgiel, a to oznacza nieuchronne podwyżki cen energii. To z kolei ma wpływ na koszty naszego codziennego życia.

Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z prawem budowlanym, z chwilą przeniesienia prawa własności, wynajmie, wszystkie domy i lokale muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Ważność świadectwa energetycznego wynosi 10 lat. Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego (Dyrektywa UE 2002/91/EC). W Polsce obowiązek ten wprowadziła ustawa – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z późn. zmianami).
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy (wg nowelizacji z 27 sierpnia 2009 – Dz.U.161.1279):

„Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, …dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną.”
Art. 5 ust. 4 ustawy mówi też, że:
„W przypadku umów, na podstawie których następuje przeniesienie własności budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową a także w przypadku umów o zbyciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej. W przypadku powstania stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej”.

Aby w prawidłowy sposób sporządzić charakterystykę energetyczną budynku niezbędna jest dokumentacja techniczna. Ewentualne uzupełnienie brakującej dokumentacji nie wchodzi w zakres standardowych usług świadczonych przez audytora uprawnionego do sporządzenia świadectwa. Wykonujemy to na zasadzie dodatkowej usługi.

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC związane z wykonywaniem świadectw charakterystyki energetycznej.
Osoba wykonująca certyfikat jest zarejestrowanym certyfikatorem na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - link (nr wpisu: 5655)