STACJA POLARNA POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA SPITSBERGENIE

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWO-GOSPODARCZE

OGRODY ZIMOWE

FASADY

KABINY SANITARNE

REALIZACJE EKSPORTOWE

BUDOWNICTWO SAKRALNE

POZOSTAŁE REALIZACJE